Rekordresultat i fjor. Det ga eierne kjempeutbytte

foto