Myriader av maneter jager bort badende – dette sier eksperten