Forsinkelse på fire–fem uker i nytt vaksinescenario fra FHI