Kommunens omreisende valgurne hadde reist da Thore skulle avgi sin stemme

foto