To nye smittede - innfører ikke lokal ventekarantene