Dette sier rådmannen om mulig mistillit: - Forholder meg til kommunestyret som kollegium