Hun skal kartlegge hva som er ødelagt i Fjære kirke