Permitterte kan få stå i tjenestepensjonsordninger