Intensivkapasiteten på Ahus er nesten sprengt

foto