Det er en økning på hele 10 prosentpoeng fra september. Kun 10 prosent av de 2.343 bedriftene som har svart på undersøkelsene venter bedring det neste halvåret.

– Det er det laveste vi har sett siden fjerde kvartal 2008, under finanskrisen, skriver sjeføkonom Øystein Dørum i NHO i en pressemelding.

I alt 26 prosent av bedriftene mener de er i en god situasjon nå. Det er et fall på 5 prosentpoeng, mens andelen som oppgir den som dårlig har økt med 5 prosentpoeng til 18 prosent.

Energi Norge mest fornøyde

Det er ikke overraskende bedriftene i Energi Norge som er mest fornøyd med markedssituasjonen. Der beskriver over halvparten av bedriftene situasjonen som «God». I bunnen finner man Mediebedriftenes Landsforening, NHO Reiseliv, og NHO Mat og Drikke.

Blant fylkene er det for øyeblikket best stemning i næringslivet i Oslo, Nordland og Møre og Romsdal. I Vestfold og Telemark og Innlandet anslår nærmere en firedel av bedriftene at deres situasjon er dårlig.

Framover er det derimot svært få bedrifter som tror på bedring uansett hvor i landet man er. I Troms og Finnmark tror nærmere 20 prosent av bedriftene på bedring, men også her er det klart flest som tror situasjonen blir verre.

Prisvekst skaper problemer

I Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet er det nærmere halvparten som tror situasjonen blir verre. Av landsforeningene er det kun NHO Transport som tror på en bedring i framtidsutsiktene.

Prisveksten er et problem for mange bedrifter. 84 prosent av bedriftene opplever høyere vekst i innkjøpsprisene enn vanlig, og 45 prosent mye høyere vekst. 27 prosent venter at kostnadsveksten vil gi en stor reduksjon i driftsresultatet, og 26 prosent venter lavere aktivitet framover på grunn av kostnadsveksten.

– Vi er i det som vi kaller en slags perfekt storm, med sterk prisvekst internasjonalt som følge av både etterspørselsvridning under pandemien, krigen i Ukraina og effekten av sanksjoner og motsanksjoner, sier Øystein Dørum til E24.