Frivillige organisasjoner som arrangerer alternative julefeiringer, sosiale aktiviteter, eller gir julehjelp i form av matkasser og gaver til sårbare grupper, får nå 20 millioner kroner av regjeringen, skriver TV 2.

– Med disse pengene kan organisasjonene nå ut til flere som ønsker hjelp, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Hun sier de er bekymret for hvordan de økte prisene påvirker hverdagen til de som allerede har minst.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier til NTB at de vet at det er mange som gruer seg til julehøytiden, og synes det er vanskelig.

– Tros- og livssynssamfunn gjør også en viktig jobb med å inkludere folk rundt julehøytiden. Disse vil kunne bruke pengene til arrangementer, utdeling av matposer og julegaver til barn, sier Toppe.

Vanskeligstilte grupper

– Målgruppen for den ekstra støtten er vanskeligstilte grupper, men det er en forventning om at hoveddelen av midlene går til tiltak rettet mot barnefamilier eller barn og unge, sier Toppe i en pressemelding.

Pengene fordeles slik:

* Matsentralen – 5 millioner kroner

* Den norske kirke – 4 millioner kroner

* Frelsesarmeen – 2 millioner

* Blå Kors – 2 millioner

* Røde Kors – 2 millioner

* Kirkens Bymisjon – 2 millioner

* Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn – 1,75 millioner

* Muslimsk Dialognettverk – 0,75 millioner

* Norges Kristne Råd – 0,5 millioner

Starter arbeidet mandag

Kirkerådsdirektør i Den norske kirke, Ingrid Vad Nilsen, sier til NTB at det er gledelig at regjeringen verdsetter trossamfunnenes arbeid for mennesker i vanskelige situasjoner – og at kirken har mye å bidra med i en ekstraordinær situasjon.

– Matkøene vokser i takt med matprisene. På mandag starter vi arbeidet med å omsette de fire millionene Den norske kirke får til tiltak som vil hjelpe voksne og barn inn mot julehøytiden.

– I tillegg til denne ekstra drahjelpen fra regjeringen, vil jeg oppfordre alle kommuner om å ha dialog med kirken lokalt om hvordan vi best kan bidra for folk som har det vanskelig, sier Nilsen.