Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet bekrefter dette i en pressemelding. Hun begrunner det med at uniformen legitimerer politiets myndighet og bare skal brukes når politiet er i tjeneste.

Siden 2005 har politiet hatt et unntak for prideparader. Det oppheves nå på ubestemt tid. Vangen viser til at politifolk i uniform kan være et mål.

– Men beslutningen om å ikke bruke uniform i Pride-paraden er tatt for å skape størst mulig forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne gitt det gjeldende trusselbildet. Det er ikke for å beskytte politifolk mer enn andre, sier hun til politiforum.

Mehl: Forutsetter at det var dialog

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun er kjent med at det er ulike syn på saken i skeive miljøer.

– Jeg forutsetter at politidirektøren har hatt god dialog med og lyttet nøye til disse miljøene før hun tok avgjørelsen. Jeg håper politifolk som ønsker det, fortsatt vil velge å delta aktivt i Pride og skeive arrangementer i hele Norge, sier Mehl til NTB.

Forstår behovet

Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, sier han forstår politiets behov for å skille mellom de som er på jobb og ikke i prideparaden. Han sier de har vært i flere dialogmøter med Politidirektoratet over en tid.

– Politiet kommer til å ha en sterk og synlig deltakelse i paraden under Oslo Pride og det er bra. At de har behov for å skille mellom de som er på jobb og de som går i paraden for å signalisere inkluderende holdninger internt og eksternt, forstår vi, sier Bjørke til NTB.

Oppfordrer politiet til å gå i pride

– Det er ulike synspunkter og det har vi respekt for. Samtidig opplever vi at det er forståelse for begrunnelsen for beslutningen, sier beredskapsdirektør Tone Vangen til NTB.

Hun sier videre at politiet kommer til å flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder, delta på ulike arrangementer og markere pride i sosiale medier.

– Vi skal være en åpen og inkluderende etat og oppfordrer alle våre ansatte til å delta i prideparader.

Varsler full gjennomgang av uniformsreglene

Videre skal det være en full gjennomgang av politiets uniformsreglement. Her skal man se nærmere på hvilke arenaer det kan være naturlig at politiet benytter uniform utenfor tjeneste. Arbeidet startet til høsten.

– Det skal ikke være noen tvil om at dersom du ser en politimann eller -kvinne i uniform, så er personen på jobb, har tilgang på nødvendig utstyr, og kan yte bistand dersom noe skulle skje, sier hun til avisen.

Politifolk generelt har handlingsplikt, men Vangen mener det er viktig at innbyggerne vet hvem som er på jobb, og hvem som ikke er det.

Forsvaret kan fortsatt bære uniform

Ansatte i forsvaret skal fortsatt få lov til å bære uniformen i paraden,

– Forsvarets ansatte har anledning til å gå i uniform under pridemarkeringene, sier talsperson Stine Gaasland i Forsvaret til NTB.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere deltatt i prideparaden – i full uniform.

Pridemarkeringen i Oslo i fjor ble preget av masseskytingen i Oslo kvelden før paraden. Pride ble til slutt avlyst i Oslo på grunn av terrortrusselen.