Batterier er en viktig driver for det grønne skiftet, og behovet for batterier ventes å mangedobles når verden skal nå sine klimamål.

Likevel er batteriproduksjon energikrevende og kan gi store utslipp. I tillegg kan mineralene og materialene være produsert under utilfredsstillende etiske og miljømessige forhold.

Derfor skal Miljøstiftelsen Bellona og Morrow Batteries samarbeide for å finne en grønn måte å utvinne materialer og produsere batterier.

– Batteriproduksjon er i ferd med å bli en viktig ny industri i Europa og kan bli det i Norge. Med tilgang på utslippsfri kraft og en høykompetent prosessindustri har Norge gode forutsetninger for å lykkes. Hvis vi også kan sikre bærekraftig mineralutvinning og foredling, er vi på vei mot et av verdens grønneste batterier. Vi gleder oss til å jobbe med dette sammen med Morrow, sier teamleder for materialer og industri i Bellona, Martin Sveinssønn Melvær, i en pressemelding.

For å sikre en grønn batteriproduksjon, må man se på hele verdikjeden for batteriene, inkludert utvinning og prosessering av materialer, mener de to.