His: Kutter fra 149 til 133 p-plasser. Men er det nok?

foto