Ordførerne: – Ja til å klimajustere E18-plan. Men krever 4-felt og 100 km/t

foto