Kraftgate til Morrow: Ikke gjennom uberørt natur likevel

foto