Kommunen står på sitt – nekter å frafalle krav etter ulovlige funn i Blindleia

foto