Vannet forsvinner i kraftmagasinet Rosskreppfjorden