Vannet forsvinner i kraftmagasinet Rosskreppfjorden

foto