Frykter katastrofe for villreinen i Setesdal og Hardangervidda

foto