Innføring av tidlig ultralyd og NIPT forsinket med ett år – Frp raser

foto