Debatt: Forstår ikke ordføreren at han hjelper til med å selge allmennhetens friområder til private?