Mener kommunen driver med ulovlig forskjellsbehandling av barnehager

foto