Storkontroll i natt: Båtfører ble tatt med 1,2 i promille