Møtte departementet - ber om økte midler til Gullknapp

foto