Flere enn før ønsker å bo permanent på campingplasser