Bystyret gjorde HDUs 13 mill. i gjeld om til aksjekapital