Debatt: Tidligere gleder er blant dagens største synder

foto