Vil lage TV2-serie i denne sørlandsbyen, men kommunen har trolig ikke råd