Opprør blant fastlegene i Arendal - truer med 28 timers åpningstid i uken

foto