14 dager i isolasjon etter oppbevaring av sprengstoff