– Det de gjør, er å forby alt vinterfiske i tre år

foto