Hove-debatten: Stallelands «utskjelling» av selskapers eiere bør ikke forbigås

foto