Ingenting tyder på at kjæledyr kan smitte eller bli smittet av koronaviruset