– Vi har følt oss som kasteballer i systemet. Hos Håvard ble vi tatt på alvor