Agders fylkesvaraordfører vil ha omkamp om fritt skolevalg i KrF

foto