Her er mistillitsbrevet som skaper full strid i Arbeiderpartiet