Innrømmer ildspåsettelse i gammel bygård i Arendal