Fylkeslegen: – Kommunene må være klare til å sette inn tiltak når det blir behov

foto