Gjennomfører koronatester på minuttet – men svaret kan komme en uke senere