Aktor advarte drapstiltalte mot egen prosedyre

foto