Kommunen gir 30000 kr til overvåkning av asylsøkere