Endrer ikke vaner som følge av klimaendringene

foto