– Man må evaluere alle sider ved straffesaksbehandlingen, og man må i en slik sammenheng selvfølgelig også evaluere Gjenopptakelseskommisjonen, sier han til Dagbladet.

– Hvorfor mener du at det er påkrevd?

– Det skyldes at vi står overfor en rettsstatsskandale der en person er uskyldig dømt, sier Dørum.

Han legger til at en evaluering uansett ville vært på sin plass, fordi Gjenopptakelseskommisjonen nå har eksistert i nærmere 20 år.