Bedre opplæring, rutiner og praksis kunne ha redusert sannsynligheten for at det ble gjort feil rundt habilitet, og Støre og Solberg bærer deler av ansvaret for dette, konkluderer kontrollkomiteen.

– Tilbakemeldingene fra departementene viser en såpass ulik praksis at det er hevet over enhver tvil at det var og er betydelige mangler i måten regjeringen i fellesskap forholder seg til habilitetsregelverket på, sa saksordfører Grunde Almeland (V) da han la fram komiteens konklusjoner onsdag.

– Komiteen mener derfor at Stortinget bør vedta at det er kritikkverdig at både regjeringen Solberg og regjeringen Støre har hatt mangelfulle rutiner for å forhindre brudd på habilitetsregelverket.

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Frode Jacobsen sier habilitetssakene viser at det over tid har vært lav bevissthet rundt spørsmål knyttet til habilitet, og hvordan det påvirker tilliten til politiske beslutninger.

– Derfor samler et enstemmig Storting seg i dag om kritikken både Erna Solbergs regjering, og den sittende regjeringen, sier han.