Han sier farvel til 100 innbyg­gere i kommunen sin