Har funnet båt på 25 meters dyp som lekker diesel. Krever at eier fjerner den.