Slegge-Havnå betrodde seg til broren før dødsulykken