Vil bruke avstengt hotell i Arendal til asylhybler

foto