Setesdals-tradisjon skal sprees over hele landet

foto