Vil ha to nærsykehus og ett hovedsykehus i Kristiansand

foto